Beleid

Missie, visie & strategie

Missie

Museumplein Limburg draagt bij aan het sociale zelfvertrouwen, de economische zelfredzaamheid en het culturele bewustzijn van zijn publiek en diens leefomgeving.

Visie

Hoe complex de wereld om ons heen 
ook kan zijn, er is altijd een relatie tussen onszelf, de natuur waarin wij bestaan en de samenleving die we samen bouwen. Deze relatie komt tot uiting in de manier waarop wij leven en werken, in ons onderwijs en 
in onze cultuur. Museumplein Limburg biedt inzicht, kennis en enthousiasme in deze relatie door erfgoed, geschiedenis, wetenschap en industrie in samenhang te presenteren richting een breed publiek. Wat heb ik meegenomen uit het verleden, wat doe ik daarmee in het heden en welke mogelijke werelden zou ik kunnen bouwen in de toekomst? 

De strategische doelstellingen

Columbus Earth Theater zal in eerste instantie een regionale speler zijn. De naam Columbus is afgeleid van de naam van het wetenschappelijke laboratorium dat deel uitmaakt van het internationale ruimtestation ISS. Door het – letterlijk – unieke perspectief dat de bezoeker bij Columbus wordt geboden veranderen ook, bijkans vanzelf, het gezichtspunt hoe de aarde te benaderen en de wijze waarop we met haar omgaan. De relatief korte maar dynamische programmering is direct en laat het publiek niet onberoerd. Door de aard van de programmering en de uniciteit van de projectie laat een bezoek aan Columbus zich uitstekend combineren met een bezoek aan zowel Continium als Cube. Daar vindt dan een overlap van doelgroepen plaats en dit biedt de kans om de lokale positionering over tijd op te rekken, van regionaal naar nationaal. De doelstellingen voor de komende drie jaar zijn de vergroting van de naamsbekendheid en herkenbaarheid van de thematiek, het claimen van de uniciteit van de propositie, het ontwikkelen van een naam als centrum voor debat over de toekomst van de aarde en het spelen van een actieve rol in de ontwikkeling van nieuwe digitale toepassingen en serious gaming.

Cube Design Museum heeft bij uitstek de potentie een internationale speler te worden. Er is nationaal en internationaal grote behoefte aan een toegewijd museum over design, maar niet aan een nieuwe designcollectie. Er is namelijk al voldoende collectie aanwezig bij de traditionele en gevestigde instellingen.

Cube kan als samenwerkende presentatieinstelling met een internationale programmering een sterke basis ontwikkelen die zou moeten leiden tot een internationaal gerenommeerd imago. De doelstellingen van de komende drie jaar zijn het bekend maken van naam en thematiek van het museum, het uitdragen van de definitie van design zoals deze ten grondslag ligt aan het museum, het ontwikkelen van een internationaal gerenommeerde programmering en het claimen van een positie als co-creatie lab.

Continium Discovery Center heeft zich al gevestigd als Euregionale speler met nationale uitstraling. Het gebied waarin Continium opereert kan nog iets worden opgerekt, en binnen dit gebied kan zeker nog enige verdieping worden gerealiseerd. Maar Continium behoeft na alle jaren van succes ook een actualisering. De presentaties en opstellingen van het discovery center moeten worden aangepast aan de eisen en behoeftes van de nieuwe generatie(s). De positie van Continium als kennispartner kan daardoor worden verstevigd. De doelstellingen voor de komende drie jaar zijn dan ook het actualiseren van de inhoudelijke presentatie, het profileren van Continium binnen de context van het grote verhaal van Museumplein Limburg, en het uitbreiden en verstevigen van de positie van Continium als nationale kennispartner.