Schenkingen & Bruikleen

Schenkingen & Bruikleen

Schenkingen

Het verzamelbeleid van Continium discovery center heeft als uitgangspunt dat een nieuw object de bestaande collectie duidelijk dient te verbeteren. Het museum streeft niet naar een zo groot mogelijke collectie maar naar een kwalitatief goede museumcollectie met een hoge cultuurhistorische – en presentatiewaarde. 

Mocht u een object in uw bezit hebben dat u aan het Continium wilt afstaan, neem dan gerust contact op met een van de medewerkers van Collectie & Erfgoed via  info [at] museumpleinlimburg.nl of bel 045 5676019. Het object moet wel binnen een van de deelcollecties van Continium vallen.

Om te bepalen of het object van toegevoegde waarde is voor de museumcollectie van het Continium, is het prettig om naast een of meerdere afbeeldingen zo veel mogelijk informatie over het relict te ontvangen (jaartal, afmetingen, herkomst, vervaardiger, etc.).

Bruiklenen

Continium discovery center verleent regelmatig medewerking aan projecten bij andere musea. Onder andere door het verlenen van korte- en langdurige bruiklenen. Door het verstrekken van bruiklenen probeert het Continium zo veel mogelijk van de museumcollectie te laten zien. Aanvragen worden in behandeling genomen na ontvangst van een schriftelijk verzoek gericht aan Collectie & Erfgoed via s.langeweg [at] museumpleinlimburg.nl.

Verstuur uw aanvraag minimaal acht weken voor ingang van het bruikleen en voeg de volgende informatie toe:

 • Naam en adres van de aanvragende instelling
 • Contactpersoon (naam, functie, telefoon, postadres, e-mail)
 • Reden van de bruikleenaanvraag
 • Tentoonstelling,- projectperiode
 • Tentoonstelling-, projectnaam
 • Locatie van de tentoonstelling, project
 • Lijst van de aangevraagde objecten en objectnummers
 • Recent facility report

Continium hanteert de regel dat objecten aan geregistreerde musea ‘om niet’ in bruikleen worden gegeven. Aan niet-geregistreerde musea en particulieren wordt voor het uitlenen van objecten een bruikleenvergoeding gevraagd. Dit aan de hand van onderstaande tarieven. We vragen geen vergoeding voor het opstellen van conditierapporten en het verpakken van de objecten. De transportkosten en de verzekeringskosten van de objecten tijdens transport en verblijf, zijn voor rekening van de inlenende instelling.

 • Basistarief ≤ 5 objecten € 50,00
 • 6 - 10 objecten      € 70,00
 • 11 - 15 objecten    € 90,00
 • 16 - 20 objecten    € 110,00
 • 21 - 25 objecten    € 130,00
 • > 25 objecten         Aparte prijsafspraken