Blog

Persbericht:
Out of the Lab geopend

Tentoonstelling

Nieuwe expositie tot en met 8 april in Cube design museum Innovatieve designprojecten en startups komen 'Out of the Lab'.

Kerkrade, 7 februari 2018 – Tegelijk met de opening van Cube design museum in oktober 2015 is het Cube in Residence programma gestart. Hierin werken teams van studenten aan designprojecten. In de labomgeving op de begane grond van het museum zijn door deze teams in ruim twee jaar verschillende innovatieve oplossingen voor hedendaagse uitdagingen ontworpen. In de expositie ‘Out of the Lab’, te bezoeken tot en met zondag 8 april 2018, worden deze projecten uit het lab gehaald en als geheel gepresenteerd. De expositie toont de resultaten van 21 projecten van verschillende multidisciplinaire en internationale teams studenten. De thema’s zijn net zo divers als de teamsamenstelling; van zorg voor mensen met dementie tot voedselverspilling, van opleidingen in design tot commercie. Naast projecten uit de Cube Labs worden vier vernieuwende startups van Brightlands Innovation Factory uitgelicht. Deze samenwerkingspartner van Cube helptstartups om succesvol te ondernemen en biedt daarmee mogelijkheden voor een vervolg op het Cube in Residence Programme.

Het Cube in Residence Programme biedt studenten de mogelijkheid in het kader van een stage, minor (bijvak) of afstudeerproject in de labs aan designopdrachten te werken. Deze studenten zijn afkomstig van scholen en universiteiten uit het hele land en de Euregio, waaronder Zuyd Hogeschool, TU/e, TU Delft, Fontys en FH Aachen. Bezoekers van Cube worden in de labs uitgedaagd mee te denken en te participeren in het designproces. Want dat is waar het in de Cube design labs om draait: co-creatie.

Out of the Lab. Foto: Peter op den Kamp.Hier is ruimte voor experiment en creativiteit. Het is de plek waar het designproces beleefd kan worden, vanaf de behoefte tot de realisatie. Maar om impact in de samenleving te maken, moet het idee naar buiten. De tentoonstelling ‘Out of the Lab’ brengt het designproces en de resultaten ervan in beeld.

De tentoonstelling toont concepten, ideeën en prototypes die door de teams bedacht zijn als (deel)oplossing voor verschillende maatschappelijke vraagstukken. De vraagstukken waar de studenten aan werken komen van zorgorganisaties, bedrijven, sluiten aan op een actuele wisselexpositie of worden aangedragen door bezoekers van Cube. De expositie geeft inzicht in het gehele designproces: van het initiële vraagstuk naar brainstorm, het bedenken en uitwerken van mogelijke oplossingen en het testen van prototypes.

Voor het op de markt brengen van een succesvol product is meer nodig dan een innovatieve oplossing of goed idee. Brightlands Innovation Factory is opgericht om startups te ondersteunen zich zodanig te ontwikkelen dat ze de startup-fase ontgroeien. Daarmee sluit het goed aan op het Cube in Residence Programme. De expositie toont vier startups die via de Brightlands Innovation Factory verder ontwikkeld zijn. Deze startups pakken maatschappelijke vraagstukken rondom o.a. digitale media en gezondheidszorg aan met behulp van technologieën als blockchaintechnologie, kunstmatige intelligentie, virtual reality en 3D-printing.

Expositie: Out of the Lab    Cube Lab   Brightlands Innovation Factory

Out of the Lab. Foto: Peter op den Kamp.