ANBI

ANBI

Continium discovery center, Cube design museum & Columbus earth center vallen onder Stichting Museum voor Industrie en Samenleving. Drie instellingen. Eén museumplein.Eén verhaal voor een groot publiek. Het aan het Museumplein Limburg gelegen theater, museum en discovery center vertellen elk een deel van het oudste verhaal: de relatie van de mens met de wereld waarin hij leeft.

ANBI informatie

Stichting Museum voor Industrie en Samenleving staat al sinds 1 januari 2008 bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Vanaf 2012 is Stichting Museum voor Industrie en Samenleving aangewezen als een culturele ANBI. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden, moet een instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Volgens de per 1 januari 2014 geldende nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI), publiceren wij onderstaand de benodigde gegevens:

 

Naam

Stichting Museum voor Industrie en Samenleving

 

RSIN/fiscaal nummer

8015.72.083

 

Contactgegevens

Stichting Museum voor Industrie en Samenleving 
Museumplein 2
6461 MA Kerkrade  
Postbus 164
6460 AD Kerkrade

Telefoon: +31 (0)45 567 08 09
Fax: +31 (0)45 546 38 48
E-mail: info@continium.nl

 

Doelstelling & beleid

Museumplein Limburg draagt bij aan het sociale zelfvertrouwen, de economische zelfredzaamheid en het culturele bewustzijn van zijn publiek en diens leefomgeving. De doelstelling is te vinden onder missie & visie en als beleid uitgewerkt bij strategische doelstellingen. Deze zijn ook na te lezen, samen met de verdere invulling, in het Strategisch Document (PDF, 3,8 Mb). 

Bestuursleden

De directeur van Stichting Museum voor Industrie en Samenleving is ing. J.H.M. Gubbels.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:  

  1. mr. G.J.H.M. Wagemans, voorzitter
  2. Drs. A.G.L. Palmen, CFA, lid
  3. Drs. L.R.M. Radix, lid
  4. Dr. N.J.P.M. Bos, lid
  5. Mw. M.H.J.F. Reuver, lid
  6. Mw. I.A.M. Janssen Reinen, lid.

 

Het beloningsbeleid

Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurders worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving. De beloning van het personeel gaat volgens de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De meest recente versie is te vinden bij FNV.nl.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Na een periode van dik een jaar waarin volop gebouwd is, zijn op 23 oktober Columbus, Cube en Continium op feestelijke wijze her- en geopend. Een overzicht van de activiteiten vindt u in het jaarverslag 2015 (PDF).

 

Balans & toelichting 2015

Een overzicht van de baten en lasten is te vinden in de verkorte balans (PDF)

Balans & toelichting 2016

Een overzicht van de baten en lasten is te vinden in de verkorte balans (PDF)