.

Missie en visie

Missie

Museumplein Limburg draagt bij aan het sociale zelfvertrouwen, de economische zelfredzaamheid en het culturele bewustzijn van zijn publiek en diens leefomgeving.

Visie

Hoe complex de wereld om ons heen 
ook kan zijn, er is altijd een relatie tussen onszelf, de natuur waarin wij bestaan en de samenleving die we samen bouwen. Deze relatie komt tot uiting in de manier waarop wij leven en werken, in ons onderwijs en 
in onze cultuur. Museumplein Limburg biedt inzicht, kennis en enthousiasme in deze relatie door erfgoed, geschiedenis, wetenschap en industrie in samenhang te presenteren richting een breed publiek. Wat heb ik meegenomen uit het verleden, wat doe ik daarmee in het heden en welke mogelijke werelden zou ik kunnen bouwen in de toekomst?